O klubie

Klub nasz powstał na bazie szybkiego rozwoju na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych biegu na orientację jako popularnej w Wojsku Polskim dyscypliny użyteczno-bojowej.

Odbywające się co roku Centralne Zawody Wojska Polskiego w BIESZCZADACH zostały przemianowane na Mistrzostwa Wojska Polskiego w Biegu na Orientację.
Jeszcze na zielonych (odtajnionych mapach topograficznych) odbyły się w 1982r. w ELBLĄGU Mistrzostwa Szkól Chorążych (zwyciężył nieistniejący już Ośrodek Szkolenia Wojsk Lądowych im. Rodziny Nalazków) oraz rok później mistrzostwa POW.
W 1984 wykonano pierwszą mapę „BAŻNTARNIA” w barwach obowiązujących w przepisach Międzynarodowej Organizacji w Biegu na Orientację (IOF). Większość biegaczy była zachwycona naszym terenem, w tym Pan płk Adam ŚLIWAKOWSKI (obecnie w rezerwie) ze Sztabu Generalnego, który namówił ówczesnego Dowódcę Dywizji Pana gen. dyw. Piotra MAKAREWICZA do utworzenia klubu sportowego.

Na bazie istniejącego wtedy 18br przy ul. Mazurskiej zawiązała się grupa inicjatywna pod przewodnictwem Dowódcy batalionu ppłk. Wiesław KAPACZA.
Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w ELBLĄGU dnia 19 lutego 1997 r. nasz klub został wpisany do Rejestru Stowarzyszeń Sportowych i działa do dnia dzisiejszego.
Wcześniej najbardziej zaangażowani i aktywni zawodnicy i przyszli zawodnicy działacze brali udział w organizacji wielu zawodów w biegu na orientację i radioorientacji sportowej odbywających w naszym regionie. Obecnie klub nasz ma siedzibę w 16 batalionie dowodzenia przy ul. Królewieckiej 169, i ściśle współpracuję z dowództwem batalionu (Dowódca- pan ppłk Andrzej DUDA)
organizując bardzo wiele udanych imprez na orientację.