Mistrzostwa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP 05-07.09.2023r.