MISTRZOSTWA Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych 03-06.06.2024r.